Saturday, February 6, 2021

chilango's

Es i a'r gŵr at Chilango's am swper neithiwr er mwyn (yn rhannol) cefnogi economi'r dref. Mae nifer o dai bwyta Mecsicanaidd yn y dref, ond mae'n well gannon ni Chilango's oherwydd ein bod ni'n nabod y bobl; roedd rhai ohonyn nhw'n arfer chwarae pêl-droed gyda'n meibion ni. Roedd y bwyd yn flasus - fajita gyda chig eidion/cyw iâr/berdys i'r gŵr; Pollo Loco (cyw iâr wallgof!) i mi.

No comments: