Saturday, February 20, 2021

moment fenis

Dw i newydd gael coffi a wnes i yn Moka a croissant gyda jam bricyll wrth edrych ar fideo cerddoriaeth sydd yn dangos Fenis. Rhaid ei fod o'n hen oherwydd bod yna nifer o dwristiaid llon heb wisgo mwgwd. Tynnais sgrin lun; dyma fflat Federica ar y dde lle roeddwn i'n aros ynddo am bythefnos tra oeddwn i'n dysgu Eidaleg yn 2013. Roeddwn i'n  sefyll ar y balconi hwnnw'n aml yn gweld y golygfeydd anhygoel a'r dyrfa ddi-ri ar y ffordd islaw.

No comments: