Wednesday, February 17, 2021

mae gannon ni drydan!

Roeddwn i a'r gŵr yn barod am Rolling Blackouts (torri trydan yn fwriadol am gyfnod er mwyn osgoi sefyllfa waethaf) eto'r bore 'ma, ond na ddigwyddodd. Dydy hi ddim mor oer heddiw - dim ond 18F/-8C. Efallai bod y dyddiau oeraf wedi pasio. Rhoddais fwy o hadau i'r adar gwyllt ddoe i'w helpu. Daeth dwsinau ohonyn nhw a bwyta pob tamaid.

No comments: