Tuesday, February 16, 2021

eira sydyn

Roedd y tywydd yn fwyn braidd y gaeaf hwn, ond yn sydyn cawson ni eira wrth i'r tymheredd ostwng i -11F/-24C. Ar ben hynny (neu o'i herwydd) collon ni drydan y bore 'ma. Roeddwn i a'r gŵr yn aros yn gynnes, fodd bynnag, diolch i'r llosgwr logiau. Mi wnes hwylio te'n berwi dŵr arno fo tra bod y gŵr yn cynhesu ei draed.

No comments: