Saturday, February 27, 2021

penblwydd ben garrison


Penblwydd hapus i Ben Garrison, cartwnydd gwleidyddol sydd wedi bod yn lleisiau ei farn wladgarol heb ofn er gwaethaf ymosodiadau milain cyson gan rai sydd yn ei gasáu. Y fo ydy un o'r ychydig sydd gan synnwyr cyffredin yn y byd gwallgof hwn, yn fy nhyb i. Gobeithio y ceith ddiwrnod pleserus gyda'i deulu a ffrindiau.

No comments: