Monday, February 8, 2021

dyfyniadau Albert EinsteinDes i ar draws dyfyniadau Albert Einstein dw i heb glywed o'r blaen. Mae'n dangos mai dyn gostyngedig oedd o yn ôl rhai ohonyn nhw:
"Does gen i ddim talent arbennig. Dim ond chwilfrydig angerddol ydw i."
"Creadigrwydd yw deallusrwydd sydd yn cael hwyl."

Roedd ganddo safbwynt hollol wahanol i'r bobl gyffredin wrth gwrs:
"Yng nghanol anhawster mae cyfle."

synnwyr digrifwch hefyd:
"Y gwahaniaeth rhwng athrylith a hurtrwydd yw bod gan athrylith ei derfynau."

Hwn ydy'r dyfyniad roeddwn i'n chwilio amdano fo heddiw cyn gweld y lleill:
"Gwallgofrwydd: gwneud yr un peth drosodd a throsodd a disgwyl canlyniadau gwahanol."

No comments: