Thursday, June 12, 2008

babi bach

Roedd 'na fabi newydd bach bach yn y lloches yn y dre heddiw. Dim ond dwy wythnos oed ydy o. Ac fi gaeth y swydd i'w warchod. Mi naeth y plant, eu mamau ac y gweithiwyr i gyd gerdded i'r llefrgell gerllaw i wneud crafftiau. Rôn i'n ei ddal o tra ei fam yn helpu ei hogan fach i wneud crafft yno. Roedd o'n cysgu'n ddistaw ac yn fodlon yn fy nghôl trwy'r amser. Roedd o mor annwyl a del. Ella ga i ddal un bach arall ryw ddiwrnod ar ôl fy merch wedi priodi.

1 comment:

asuka said...

awww - babis. rwy moyn un 'fyd!