Tuesday, June 10, 2008

rysait dudley


Mi nes i swper arall yn ôl rysait Dudley - pysgod wedi'u coginio mewn saws tomato efo nionod, garlleg a chroen oren. Roedden nhw'n dda iawn a hollol wahanol i swper dw i'n arfer ei baratoi. Diolch i Linda yrrodd y llyfr ata i.

Roedd y teulu i gyd wrth eu bodd ar wahan i'r ddau ifanca. Ella mod i wedi defnyddio gormod o win! (Gyda llaw, gwin gwyn lleol ydy o.)

1 comment:

Linda said...

Wwwww....edrych yn dda iawn emma.