Monday, June 2, 2008

hawaii


Mi naeth fy mab hyna fynd i Hawaii am y tro cynta'n ymweld â'i daid a'i nain yr wythnos diwetha. Dim ond pedair noson roedd o yno ond mi gaeth o gyfle i dreulio amser efo nhw a gweld golygfeydd. Mi gaeth o hedfan mewn gleider ond yn anffodus daliodd o annwyd a methu mynd i nofio. Mi aeth o i Waikiki i gerdded ar y traeth a thynnu lluniau.

No comments: