Saturday, June 7, 2008

pysgota


Mi aeth ffrind â fy mab ifanca i bysgota bore gynnar heddiw. Hen law ar bysgota ydy'r ffrind sy'n ddeintydd profiadol. Ac mae o'n trin a choginio ei ddalfa ei hun hefyd. (Ac mi gawn ni eu bwyta mewn "Fish Fry" nes ymlaen!)

Mi naethnon nhw ddal tua dau ddwsin o Cat Fish a Buffalo Carp mawr a bach. Mi gaeth fy mab amser bendigedig. Ac dan ni'n edrych ymlaen at gael ein gwahodd i Fish Fry cyn bo hir.

No comments: