Monday, June 9, 2008

y cyw bach a'r nyth

Mi glywon ni oddi wrth ddynes y lloches fod y cyw bach naethon ni roi iddi hi yn ei gofal yn tyfu'n gryf. Mi ddechreuodd o brofi hedfan tipyn hyd yn oed. Mi fydd o'n barod i hedfan i ffwrdd yn fuan.

Mae'r nyth o dan y bondo yn wag bellach. Dw i'n falch bod y gweddill o'r cywion wedi tyfu i fynu heb syrthio.

2 comments:

Linda said...

Da ni'n dal i edrych ar nyth gwag y robin wrth yml ffenestr y gegin....:(
Newyddion da am y cyw bach ddaru chi achub...da iawn !

Emma Reese said...

Roedd yr adar yn gwenud llanast ofnadwy o flaen drws y ty, ac rôn i'n gorfod ei lanhau bob dydd. Ond rwan does 'na ddim byd, dim swˆn, dim gysgod ohonyn nhw... Dw i'n edrych ar grac y bondo hefyd.