Thursday, June 19, 2008

hwyl am y tro

Dan ni'n mynd i briodas fy merch yfory. Mi fydd y seremoni ddydd Sadwrn yn Norman. Mi nawn ni aros yno am ddwy noson achos bod hi'n gryn dipyn o daith mewn car. Dw i wedi gwneud popeth ofynodd hi i mi ond dw i wrthi'n helpu fy ngwr i gyfieithu ei ddarlith trwy'r dydd. Mi orffenes i'r dudalen i gyd ond mae angen eu twtio a chaboli.

Cha i ddim sgwennu fy mlog nes i mi ddwad adre. Felly hwyl am y tro.

1 comment:

asuka said...

gobeithio yr aiff pob peth yn llyfn - ac yn edrych 'mlaen at weld llun neu ddau!