Wednesday, August 20, 2008

amser newid

Mae fy mab a merch hyn yn symud, fo i'r brifysgol yn Arkansas a hi i fflat yn y dre ma. Dw i wedi bod yn ei helpu fo i drefnu dillad ac ati. Mi fydd o'n byw yn llety'r brifysgol. Mae hi'n ddigon agos iddo ddwad adre pan geith o gyfle. Mae fy merch isio rhannu fflat ger y brifysgol leol efo ei ffrind orau. Mi ddoith hi'n ôl bob nos i ofalu am ei moch cwta.

Fydd dim rhaid i mi goginio na golchi dillad cymaint bob dydd mwyach. Mae plant yn tyfu mor gyflym.

7 comments:

Corndolly said...

Ydyn! maen nhw'n tyfu'n gyflym iawn. Mae'n anodd credu bod fy mab yn 35 oed yn barod.

Szczeb said...

Rhagor o amser felly i flogio! :)

Efallai caf dynnu dy sylw at ddau wall bach (o bosibl) yn y blogiad yma:

i)"fo i brifysgol yn Arkansas" [efallai'n wallus]
ii) "Mae plant yn tyfu mor gynt."

Emma Reese said...

i) fo i'r brifysgol yn Arkansas....?
ii) Mae plant yn tyfu mor gyflym....?

Szczeb said...

o'n i'n gwybod taw jyst anghofio am y tro wnest ti! :)

10/10 A+

Emma Reese said...

Naci wir. Mi wnes i sgwennu "fo i brigysgol" a "mor gynt" yn fwriadol a dweud y gwir.

Diolch i ti szczeb am fy nghywiro i. Hapus cael 10/10A+ !!

asuka said...

bydd pethau'n dawel, yn nhy^ emma reese. ond bydd gen ti ragor o le mae'n debyg. cyfle i'r plant iau ymddiddori mewn rhywbeth sy'n cymryd lot o le. gwneud cerfiadau "maint bywyd" neu rywbeth!

Emma Reese said...

Mae nhw wedi bod yn gwneud mwy na digon o lanast trwy'r ty ers blynyddoedd yn barod. Paid sôn am gerfiadau maint bywyd.