Sunday, August 31, 2008

dwy gacen benblwyddMae'r tri o'r plant yn cael eu penblwyddi ar y 6ed, 7ed, 8ed o fis Medi. Felly mae 'na "birthday rush" yr adeg hon bob blywddyn.

Eleni wnaethon ni ddathlu dau benblwydd dros y Sul ma. Cacen wen efo mefus a hufen i'r bedwaredd ferch. Mi gaethon ni pitsa hefyd. 

Yna cacen siocled i'r mab hyna. Mi aethon ni i dyˆ bwyta Tseineaidd yn gynta. Roedd 'na fwy na digon o fwyd o'ch dewis gan gynnwys sushi. Mi wneith y hogyn fynd yn ôl i'r brifysgol nos yfory.


5 comments:

Corndolly said...

Dyma beth dw i'n hoffi gweld - lluniau o fwyd blasus iawn. Mae'r cacen mefus yn edrych yn dda iawn. Mae'n drueni nad ydw i'n byw yn agosach atoch chi !!

Emma Reese said...

Un o'n hoff gacennau ni ydy hi. Syml ond blasus.

Linda said...

Mmmmmm, bwyd blasus eto :)
Penblwydd hapus iawn i'r plant!

Emma Reese said...

Diolch i ti Linda.

asuka said...

penblwyddi! pennau blwyddi! dymuniadau o'r gorau i bob un o'r tri.