Friday, August 8, 2008

caserol tiwna


Dyma gaserol tiwna i ti, Asuka a'r rhai o Awstralia sy heb ei fwyta. Sgen i ddim rysait swyddogol. Dim ond cymysgu pethau yn ôl fy nychymyg dw i:

macaroni a llysiau cymysg wedi 'u coginio
tun o "Cream of Chicken Soup"
tun neu ddau o diwna
caws
llefrith
margarin
perlysiau

I mewn i'r popty tua hanner awr neu fwy. Pryd o fwyd cyflym.


8 comments:

asuka said...

diddorol iawn! diolch emma - fesul un rwy'n dod i gysylltu ystyron â'r termau rwy'n eu nabod o lyfrau ac o'r teledu! ^^

asuka said...

anghofiais weud bod golwg flasus arno!

Emma Reese said...

Mae o braidd yn flasus er mod i'n dweud hyn fy hun. Y peth gorau i mi ydy y ffaith fod o'n hawdd i'w wneud.

Szczeb said...

ew, hoffwn i beidio bod yn llysieuwr!

ro'n i'n cerdded heibio i 'Bartley's Burgers' heddiw, bron a marw eisiau neidio i mewn... a nawr y tiwna yma...!

Emma Reese said...

Dwyt ti ddim yn bwyta pasgod chwaith, szczeb?

Szczeb said...

yn anffodus, na - dim anifeiliad nac adar imi, mae arna' i ofn, ar waha^n i'r cig y byddwn ni'n ei "dyfu" gartref (er y byddaf yn bwyta wyau a chynnyrch llaeth).

Emma Reese said...

Pa gig wyt ti'n ei dyfu adre? Mochyn?

Szczeb said...

yn y rhewgell o gynnyrch cartref ar hyn o bryd mae cig moch, cig eidion a chig oen. Ar hyn o bryd does dim adar yno am fod pob un wedi cael ei fwyta gan y boda! Ond mae brogaod bach yn y pwll ar y clos, fyddai ddim yno falle, tasai'r hwyaid o gwmpas o hyd!