Tuesday, August 12, 2008

land of my fathers

Mi wnes i ddarllen y llyfr ma gan Gwynfor Evans flynyddoedd yn ôl. A dweud y gwir, mi ddechreues i ddysgu Cymraeg o ddifri ar ôl ei ddarllen.

Er mwyn fy atgoffa i am y manylion, mi benderfynes i ei ail-ddarllen. Mae o braidd yn heriol achos mai llyfr eitha hir efo llythrennau bychan ydy o. Ond mae'n werthfawr. Dw i'n darllen tudalen neu dau bob dydd. Gobeithio wna i orffen ymhell cyn yr haf nesa.

No comments: