Tuesday, June 21, 2011

cymru 2011 - bangor

Heddiw dw i'n cael cinio efo Nia, tiwtor Cymraeg a Cathrin o Borthaethwy. I dŷ bwyta poblogaidd o'r enw Awyr Las yng nghanol tref Bangor dan ni'n mynd. Mae'r salad cyw iâ'n anhygoel o flasus. Mae'n braf gweld y ddwy eto. Maen nhw'n brysur fel arfer ond yn edrych yn dda.

Dyma gerdded tuag at y Pier ar ôl ffarwelio efo nhw. Mae'n ddiwrnod braf ond mae'r gwynt yn ddigon cryf i'ch chwythu i'r Menai.

No comments: