Monday, June 20, 2011

cymru 2011 - betws-y-coed

Wedi cael map gan Gwilym y ganolfan groeso, daliais i fws Sherpa i fynd i Fetws-y-Coed heddiw. Dim ond punt mae'r tocyn sengl yn ei gostio. Dan ni'n mynd trwy olygfeydd godidog Bwlch Llanberis . Dw i'n disgyn o'r bws wrth Raeadr Ewynnol, a dyma gerdded i lawr y grisiau at Afon Llugwy sy'n orlawn ar ôl y glaw trwm. Mae'r sŵn yn anhygoel yn atseinio o fy nghwmpas. Ces i mo fy siomi; am olygfa!

Rhaid cyfaddef bod tref Betws-y-Coed braidd yn ystrydebol gyda gormod o dwtistiaid, ceir a bysiau. Ond mae yna lwybrau braf ymysg coed dalsyth yn ei chylch.


No comments: