Sunday, June 26, 2011

cymru 2011 - dau wasanaeth

Y pregethwr y bore 'ma yng Nhan y Coed ydy John Robinson o Tennessee'n wreidddiol sy'n byw ym Mangor bellach. Mae ganddo faich dros y gwledydd Celtaidd ac yn gwybod mwy na dwsin o ieithoedd. Mae o'n rhugl yn fwy na hanner ohonyn nhw. Pregethodd yn Gymraeg heb betruso er bod ganddo acen estron. Wrth gael sgwrs efo fo wedyn ces i fy synnu'n clywed o'n siarad Eidaleg!

Ar ôl cinio dydd Sul hyfryd a baratowyd gan Iola, aethon ni i Eglwys Bedyddwyr Penrallt ym Mangor am wasanaeth nos heddiw. Dw i wedi bod mewn cysylltiad gyda Peter, y Gweinidog. Mae'n rhyfeddol bod nhw'n cannu union yr un fath o ganeuon addoli â'n heglwys yn Oklahoma. Er mai eglwys Saesneg ydy hi, mae yna rai yn siarad Cymraeg gan gynnwys Peter.

No comments: