Saturday, June 25, 2011

cymru 2011 - diwrnod agored ar fferm

Dw i wedi symud o Farteg i dŷ Iola, fy ffrind yng Nghaernarfon. Heddiw mae'n ddiwrnod agored ar fferm ffrind Iola. Wedi helpu llnau eu bwthyn i ymwelwyr yn y bore, dyma ymuno â'r dyrfa a chael lifft yn y wagen a dynnir gan y tractor i fynd yng nghanol y gwartheg sy'n pori'n hamddenol yn y cae. Yn ôl yn y sied dyma ffermwr ifanc yn arddangos ei sgil cneifio. Mae'r gwynt yn eithaf main i'r defaid truan i ddadwisgo eu gwlân a dweud y gwir! Ces i ac Iola gaws Cymreig yn anrheg gan ddyn clên yn y stondin gwybodaeth.

No comments: