Wednesday, June 22, 2011

cymru 2011 - diwrnod olaf yn Llanberis

Wedi i'r glaw trwm stopio, penderfynais i gerdded ar y llwybr tu ôl i'r ysbyty chwarel, llwybr 'cymharol wastad' yn ôl Carol o Farteg. Roeddwn i ar ran ohono fo efo Gareth y llynedd, ond daethon ni o gyfeiriad dirgroes.

Rhaid fy mod i wedi cymryd tro anghywir, roedd y llwybr yn mynd i fyny'r llethr eithaf serth. Doedd neb o gwmpas. Dechreuais i feddwl a ddylwn i ddod yn ôl. Yna yn sydyn dyma ddod i mewn man agored. Lle roeddwn i ond ar ben Chwarel Vivian! Roedd yr olygfa'n werth yr holl ddringo. Hoffwn i fod wedi rhannu'r pleser efo cwmni neu ddau. Aeth y llwybr i lawr wedyn trwy'r twmpath sbwriel llechi.

Gorffennais i'r wythnos yn Llanberis yn clywed Côr Merched Clychau Grug o Lanrug yng Ngwesty Victoria gyda'r nos.

2 comments:

neil wyn said...

Mae dy adroddiadau o Lanberis yn dod ag atgofion braf yn ol!

Emma Reese said...

Dw i'n cael pleser mawr yn cerdded o gwmpas Llanberis hefyd.