Thursday, June 30, 2011

cymru 2011 - o gwmpas y maes parcio


Byddwn i'n mynd am dro amser cinio drwy'r maes parcio yn ymyl y castell a chael picnic ar fainc yn South of France (gelwyd gan y bobl leol.) Mae awyr y môr yn wych wedi gweithio mewn lle amgaeedig am oriau.

Bob tro awn i heibio'r maes parcio, byddwn i'n gweld Kevin wrthi'n gwerthu tocynnau parcio i'r nifer mawr o ymwelwyr yn union fel roedd o'n ei wneud yn rhaglen y Menai gan S4C y llynedd. Dyma gael gair efo fo yn ogystal â Richard Jones, Harbor Master sy'n hwylio Balmoral ar y Menai'n fedrus. Byddwn i fod wedi wrth fy modd yn mynd o gwmpas Ynys Môn arni hi ond yn anffodus byddwn i'n gadael Cymru cyn y diwrnod mawr.

No comments: