Wednesday, June 29, 2011

cymru 2011 - siop elusen


Yn siop elusen Gyngor Henoed y byddwn i'n gwirfoddoli am wythnos; dim ond 12 munud o gerdded o dŷ Iola ar Lôn Eifion ar hyd y Rheilffordd Eryri. Wedi cael fy nhywys yn yr adeilad gan un o'r staff, dyma gychwyn fy ngwaith trefnu pentyrrau o roddion gan y cyhoedd. Mae pob siop elusen yn wynebu problem gyffredin; mae rhai pobl yn rhoi sbwriel i gael gwared arno fo'n gyfleus. Does dim diwedd ar y gwaith.

Fel siopau elusen ym mhob man, mae siop Gyngor yn dibynnu ar wirfoddolwyr. Yn ystod yr wythnos dw i wedi cyfarfod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn ogystal â'r staff. Maen nhw i gyd wedi croesawu'r ddynes ryfedd hon o Oklahoma.

No comments: