Monday, December 23, 2019

hanukkah hapus

Mae'r Nadolig a Hanukkah yn gorgyffwrdd ei gilydd yr eleni. Newydd gychwyn mae Hanukkah. Cynnais y gannwyll gyntaf neithiwr. 

"Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd, goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. " Ioan 1:4,5

No comments: