Tuesday, December 31, 2019

tymor teuluol 6

Wedi treulio penwythnos efo'r plant yn nhŷ fy merch hynaf, des i a'r gŵr adref neithiwr. Cyn i ni adael, roedd fy drydedd ferch eisiau paratoi dysgl felys mae hi'n arfer gwneud yn y siop te yn Tokyo. Galwir zenzai; ffa azuki melys a gymysgir te wedi'i rostio yn y rysáit hon. Gyda pheli blawd reis, roedd yn hynod o flasus. Aeth y plant ymlaen i Texas i ymweld â'u brawd a'i deulu nad oedd yn medru ymuno â ni yn Norman.

No comments: