Sunday, December 29, 2019

tymor teuluol 4

Dyma fi a'r teulu'n ymgasglu yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman dros y penwythnos. Dan ni'n cael llawer o hwyl wrth siarad, bwyta, agor anrhegion, ac yn anad dim, treulio amser gyda'n gilydd. Ces i a'r ddwy ferch anrhegion annisgwyl gan fy merch hynaf, sef Shaloum-chan wedi'i wneud â llaw ganddi! (Dydy hi ddim yn hoffi gwnïo, a hithau mor brysur bob dydd gyda'i gwaith celf.) Mae hi (Shaloum-chan) yn hynod o ddel, a dw i'n hapus dros ben!

No comments: