Tuesday, December 24, 2019

tymor teuluol 3

Mae fy ail ferch newydd ddod adref o Japan. Roedd yr awyren yn bum awr yn hwyr oherwydd niwl yn Dallas, ond cyrhaeddodd hi'n ddiogel. Dwedodd hi fod y peth cyntaf sylwodd wrth gamu mewn i'r derfynfa oedd bod yna lawer o le ym mhob man! Mae hi eisiau bwyd Mecsicanaidd, ac felly aethon ni i Chilango's am ginio.

No comments: