Monday, September 1, 2008

blas o america


Gan fod fy mab oedd yn arfer torri'r lawnt wedi adael adre, mi wnaeth y gwr ofyn i un o'r myfyriwyr Japaneaidd ein helpu ni. Roedd o'n hapus gwneud y gwaith efo fy ngwr. Mi gaeth o flas o America heno felly. Dydy nhw ddim yn cael gweithio am gyflog oherwydd y deitheb. Felly mi wnes i roi swper iddo fo.

3 comments:

Corndolly said...

Mae'n wych gweld y myrfyfyr ifanc yn dy helpu di, a syniad da oedd cynnig bwyd yn lle o bres iddo fo. Dw i'n siŵr ei fod o'n gwerthfawrogi llond bol o fwyd yn fwy na arian beth bynnag.

Chris Cope said...

Dyw pobl ar deithebau ddim yn gallu gweithio o gwbl? Diddorol. Ar fy nheitheb i, yma ym Mhrydain, galla' i weithio rhyw 20 awr pob wythnos.

Emma Reese said...

Dim ond yn y brifysgol lle maen nhw'n dysgu maen nhw'n cael gweithio. Ond does 'na ddim digon o waith i bawb.