Monday, February 2, 2009

anrheg


Mae'r bobl wrthi'n clirio'r cynghennau wedi'u syrthio yn eu gerddi. Ac mae busnes clirio'n llewyrchus yn y dref ar hyn o bryd.

Cyflogodd y cymydog un o'r hogia cryf a chael gwared ar y goeden oedd yn gorwedd wrth ymyl ein blwch post. Mae o'n glên iawn rhoi'r boncyff inni gan fod o'n gwybod bod ni'n llosgi coed yn y stof. Ond rhaid aros am ryw flwyddyn cyn i'r coed fod yn ddigon sych i'r stof.

No comments: