Thursday, February 26, 2009

teils


Dan ni'n cael trwsio llawr un o'r ddwy ystafell ymolchi ar hyn o bryd. Mae'n gas gen i garpedi yn enwedig mewn ystafell ymolchi. Maen nhw'n wlyb wrth reswm ac oherwydd hynny mae rhan o'r llawr pren wedi pydru. Rhaid cael pren newydd. Ac dan ni'n cael teils yn lle carped y tro ma.

llun: darnau sy'n mynd o dan y teils

4 comments:

Corndolly said...

Syniad da ! Dw i'n teimlo'n fel ti am garpedi yn yr ystafell ymolchi. Mae gynnon ni deils caled ar ein llawr ond concrit ydy'r llawr yno. Ond dw i'n cofio pan oedden ni'n byw ar y cwch camlas, efo lloriau pren, yn aml iawn, ar gychod arall, gwelon ni deils caled ar y llawr yn y gegin a'r ystafell gawod. Cawsom ni garped yn y gegin, ond teils 'vinyl' yn yr ystafell gawod

Emma Reese said...

Mi wnaeth Kurt orffen y teils heblaw am rowtiau. Mi es i siop efo fo gynnau bach i ddewis lliw. 'Cayenne' ydy'r lliw (pinc/goch tywyll.) Bydd o'n orffen popeth yfory.

neil wyn said...

teils amdanhi! Wnaethon ni newid o garped i teils pan wnes i'r stafell molchi cyn y dolig, ac dyni heb edrych yn ôl! Mi ddes i o hyd i ddarn bach o bydredd ym myrddau'r llawr, canlyniad o'r carped bod yn damp dros nifer o flynyddoedd am wn i.

Emma Reese said...

Roedd 'na fwy na darn bach o bydredd i ddweud y lleia! Dw i wrth fy modd efo'r teils.