Monday, February 16, 2009

mae'n wir!

Ydy! Mae'n wir! Bydd yna raglen gyfnewid rhwng y brifysgol leol yma a Phrifysgol Abertawe cyn hir! Bydd yn bosibl dechrau yn yr hydref eleni.

Ymwelodd swyddog Prifysgol Abertawe â Dr. Carhart y bore ma'n siarad am bosibilrwydd. Mae yna adran astudiaethau Americanaidd yn Abertawe ac mae gynnyn nhw ddiddordeb mawr yn America mwy nag erioed ar ôl i Obama gael ei etholi. Hefyd ceith y brifysgol yma gynnig cwrs ar ddiwylliant Cherokee. 

Roeddwn i'n edrych ymlaen at gael gyfarfod efo'r swyddog ond ches i ddim cyfle gwaetha'r modd achos mai dim ond awr a hanner roedd hi yma. Mae hi wed bod yn ymweld â'r brifysgolion yn Oklahoma.

Pwy a wyr? Efallai bydd myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn dod i astudio yma hefyd yn y dyfodol. (Ella bydd Dr. Hunter a'i fyfyrwyr isio dwad i gwblhau ei ymchwil ar Evan Jones?)

2 comments:

Linda said...

Newyddion ardderchog !

Emma Reese said...

Diolch! Dw i'n gyffro i gyd!