Friday, February 13, 2009

ffair wyddoniaethMae tymor ffair wyddoniaeth wedi cyrraedd unwaith eto. Mae plant yr ysgol wedi bod yn gweithio'n galed. Y pwnc a ddewisodd fy mhlant oedd moch cwta. Wedi'r cwbl, mae o'n bwnc eitha hwylus.

Y dweud a gwir, dydy'r ffair ma ddim yn rhy boblogaidd ymysg y plant a'r rhieni. Rhaid iddyn nhw weithio tu allan oriau'r ysgol ac yn aml iawn mai'r rhieni basai rhaid i wneud y rhan fwya o'r gwaith ar gyfer plant iau. Ond eleni, dw i'n falch o ddweud bod fy nau blentyn (12 a 9) wedi gwneud popeth ar eu pen eu hun gan gynnwys argraffu posteri ar y cyfrifiadur.

Caethon ni 'pot lwc' wedyn (wrth gwrs!)

No comments: