Wednesday, February 11, 2009

tai chi chuan

Wedi gorffen mynd trwy'r symudiadau sylfaenol, dechreuon ni ddysgu 'Tai Chi Chuan' sy'n fwy cymhleth. Dach chi'n symud mwy ar y llawr. Mae'n hwyl ond dw i'n siwr bydd hi'n wythnosau neu fisoedd cyn i mi gofio popeth.

Dw i'n ceisio ymarfer y symudiadau bob bore wrth wrando ar Radio Cymru fel arfer. Dw i'n teimlo'n braf ar ôl gorffen.

No comments: