Saturday, June 20, 2009

cynnyrch lleol


Gan fod yna fawr o ddim ar ôl y tro dwethaf, roeddwn i'n benderfynol o fynd i farchnad y ffermwyr yn ddigon cynnar i brynu cynnyrch ffres. Doedd yna ddim llawer o ddewis yn adeg hon eto, ond dyma beth a brynes i (rhosmari a theim ydy'r perlysiau.) Bydd yna fwy gan gynnwys ffrwythau ym mis Gorffenaf ymalen tan diwedd y tymor. Edrycha i ymalen.

No comments: