Tuesday, June 2, 2009

georgio's yn llanberis

Prin y bydda i'n bwyta hufen iâ y dyddiau hyn, ond bydd rhaid i m i ymweld â'r siop yno i brofi eu hufen îa arbennig. Dw i erioed wedi bwyta llus. Maen nhw'n edrych yn debyg i 'blueberries.' Ella mai dyna'r blas a faswn i eisiau ei drio.

2 comments:

Corndolly said...

Diolch am ddysgu'r gair ar gyfer 'bilberries' i mi ! Pan o'n i'n byw yn Sir Gaerhirfryn, roedden nhw'n tyfu ar y rhos yn agos at ein tref. Ond dw i erioed wedi'i blasus nhw mewn hufen iâ. mae lliw cryf ganddyn nhw, os ydw i'n cofio'n iawn sy'n digon cryf i droi dy dafod yn porffor.

Emma Reese said...

Swnio'n fwy tebyg fyth i 'blueberries' yma.