Friday, June 12, 2009

i ffwrdd â ni

i ymweld â'r hogan hyna a'i gwr yn Norman, Oklahoma. Dyma'r tro cynta i ni fynd yno ers blwyddyn a hanner. Dan ni i gyd wedi bod yn edrych ymlaen at yr ymweliad. Cymerith hi ryw bedair awr. Ca i ddarllen cymaint â mynna i yn y car felly. Dyma gynnwys fy mag llyfrau - Lingo Newydd, Siop Gwalia, Welsh Rules, The Rough Guide to Wales, World Cultures: Wales, Canwn! - 100 Welsh songs a fy nyddiadur. Mi ddown yn ôl nos Sul.

No comments: