Tuesday, June 16, 2009

nia a rhodri


Nia Thomas (Post Cyntaf,) Nia Roberts (Blas,) Nia Llwyd (fy nhiwtor Cymraeg,) Rhodri Williams (Blas,) Rhodri Llywelyn (Post Cyntaf) - fy hoff siaradwyr Cymraeg ydyn nhw. Rhaid i mi beidio anghofio Cadi Iolen (Llanberis,) Dyfan Tudur (Radio Cymru,) Dafydd Hardy (state agent) a Linda (Canada) wrth gwrs er nad ydyn nhw Nia na Rhodri.

Tybed ydy hi'n braf yn yr Eidal heddiw? 

No comments: