Wednesday, June 24, 2009

gwlad poro poro
Mae'r gwr a'r ferch yn mynd i ogledd Japan am sbel. Caethon nhw ddiwrnod hyfryd efo teulu'r fyfyrwraig a oedd yn gynorthwyydd iddo fo yma. Maen nhw'n byw yn Yamagata. Caethon nhw geirios lleol a sydd rhosyn (!) Gwnaethon nhw 'soba' - nwdls Japaneaidd a'u bwyta nhw wedyn. Caethon nhw wers 'wadaiko' - drymio hefyd. Hoffwn i fynd i Yamagata hefyd, gwlad 'Only Yesterday.'

No comments: