Wednesday, July 28, 2010

ar daith

Dw i newydd sylwi bod yna wefan newydd i blant ysgol Cymraeg sy'n wych i ddysgwyr hefyd; storiau'r bobl ymfudodd yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf ydyn nhw, ac maen nhw'n cael eu hadrodd gan blant. Gwrandawais ar dair stori bellach; dau gydag acen ogleddol a'r llall gydag un ddeheuol. Mae dyddiaduron mewn print yn cyd-fynd â'r ffeiliau sain hefyd.

No comments: