Thursday, July 1, 2010

cymru 2010 - cae eisteddfod y bala, 2009


Rhyw bwl o hiraeth ddaeth i'm bron
Wrth weld y gwacter wedi'r miri llon;
Dwndwr maes a thyrfa balch ei gwedd
Mor llonydd nawr; a distaw fel y bedd.
(Diolch i Idris am y gerdd hon.)

1 comment:

Idris said...

Y cae yn eitha gwag ond serch hynny mae gen i fyrdd o atgofion braf am Eisteddfod y Bala a chyfarfod a sgwrsio efo pobl ddiddorol dros ben :)