Friday, July 2, 2010

cymru 2010 - rhydydefaid
Wedi crwydro, es i Frongoch mewn tacsi. Roedd yn dda gweld Olwen a'i gŵr unwaith eto. Roeddwn i'n fwy na hapus i'w helpu gyda'r llestri tra oedden ni'n sgwrsio. Er mai gwely a brecwast ydy Rhydydefaid, roeddwn i'n teimlo fel pe bawn i'n aros gyda ffrindiau.

Ffermdŷ braf ydy Rhydydefaid. Mae rhan o'r adeilad gan gynnwys yr ystafell fyw i'r gwesteion yn bedwar cant oed. Fi oedd yr unig westai'r noson honno. Rhaid cyfaddef bod gen i ofn cysgu ar fy mhen fy hun gan fod y teulu ar ochr arall o'r adeilad mawr.

Trannoeth, cerddais i o gwmpas y lle cyn cychwyn. Drueni fy mod i heb ddarllen 'Tonnau Tryweryn' cyn mynd i Frongoch, neu byddwn i fod wedi tynnu lluniau'n awchus o olion yr hen reilffordd rhwng y Bala a'r Ffestiniog welais yno.

Ces i lifft gan Olwen i'r Bala a mynd ar y bws i Gorwen i mi ddal y bws wythnosol i Fetws-y-Coed; byddwn i'n mynd yn ôl i Lanberis wedyn. Roedd dyna'r cynllun.

y trydydd llun: Afon Tryweryn


No comments: