Friday, July 1, 2011

cymru 2011 - dinas dinlle (o'r diwedd!)


Mae'r tywydd yn arbennig o braf heddiw, a dyma Iola'n awgrymu i ni fynd i Ddinas Dinlle cyn swper. Dw i wedi bod yn gobeithio ei gweld hi ers y digwyddiad mawr y llynedd.

Mae'r traeth yn disgleirio yn y machlud haul. Gwelir Moel Eilio fach a'r Wyddfa ar un ochr, a Threfor ac Aberffraw ar yr ochr arall dros y môr. Dan ni'n cerdded ar y traeth yn ddistaw yn mwynhau awyr y môr, yr heulwen a'r golygfeydd o'n cwmpas ni. Cafodd blinder y diwrnod ei leddfu.

No comments: