Sunday, April 16, 2017

bedd gwag

Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar doriad gwawr, daeth y gwragedd at y bedd. Gwelon nhw fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan aethon nhw i mewn, na welon nhw gorff yr Arglwydd Iesu. Dyma ddau ddyn yn ymddangos mewn gwisgoedd llachar a dweud, "Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi."

No comments: