Sunday, April 2, 2017

braint/hawl

Rhaid cofio mai braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Mae gan bob gwlad hawl i benderfynu pwy sydd yn cael dod. Os mae hi'n dweud "na," dyna fo. Y hi sydd gan y gair olaf, ddim chi. Rhaid derbyn yr ateb yn ostyngedig. 

No comments: