Saturday, April 15, 2017

yr aberth

Dywedodd yr Arglwydd, "cymerwch oen, ei ladd, taenu'r gwaed ar ddau bost a chapan drws. Bydd y gwaed yn arwydd; pan welaf y gwaed byddaf yn mynd heibio i chi, ac ni fydd y pla yn eich difetha."

Mae'r oen wedi ei lladd yn aberth er mwyn ein glanhau rhag pechod.
Mae'r iachawdwriaeth wedi dod i'r byd
Mab Duw. Yeshua yw Ef.

No comments: