Saturday, April 8, 2017

ynad llys goruchaf

Cafodd Neil Gorsuch ei gadarnhau fel ynad llys goruchaf, o'r diwedd, wedi gwrthwynebiad chwyrn hanesyddol gan y Democratiaid (ac eithrio Joe Manchin) a rhai Gweriniaethwyr. Dyn sydd yn sefyll yn gadarn ar y Cyfansoddiad, ac sydd gan gymwysterau hollol addas ar gyfer y swydd bwysig hon. Roedd y Democratiaid yn ei gefnogi'n gyfan gwbl nes iddo gael ei enwebu gan yr Arlywydd Trump. Pob bendith i Neil Gorsuch, Arlywydd Trump, y cabinet a'r staff i gyd sydd wrthi'n ddygn ar gyfer pobl America.

No comments: