Monday, April 24, 2017

yn enw'r bobl

Dw i'n hynod o falch bod Marine Le Pen wedi ennill rownd gyntaf yr etholiad arlywyddol yn Ffrainc ddoe. Mae'r grwpiau efo diddordebau arbennig yn ffyrnig ac yn achosi terfysg ym mhob man. (Mae hyn yn profi pwy sy'n dda a phwy sy'n ddrwg, yn fy nhyb i.) Wir, mae goroesiad Ffrainc fel gweriniaeth yn y fantol. Gobeithiaf y bydd pobl Ffrainc yn ennill y 7 Mai.

No comments: