Wednesday, April 12, 2017

gwyddau gwyllt 2

Mae blodau derwen yn eu hanterth yn taflu'r paill ym mhob man, ac eto dw i'n dal i fedru cerdded tu allan heb disian. Anhygoel o braf! Roedd llawer o wyddau gwyllt yng nghanol y trac y bore 'ma eto. Ces i gyfle i'w gweld nhw'n gadael y tir am y tro cyntaf. Rhaid iddyn nhw redeg am sawl metr cyn medru hedfan i fyny, yr union fel awyrennau. Mae'n rhyfeddol eu bod nhw'n medru hedfan beth bynnag, ac yntau mor dew.

No comments: