Thursday, April 20, 2017

sanctaidd wyt ti

Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwydd
gan godi dwylo sanctaidd i dy addoli di;
Na fyddwn ni'n ymgrymu o flaen duwiau'r dynion;
Byddwn ni'n addoli Duw Israel
Sanctaidd wyt ti;
Does neb arall fel ti;
Dewiswch y diwrnod hwn bwy y byddwch yn ei wasanaethu;
Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwydd

- Fy ffefryn arall gan Joshua Aaron

No comments: