Saturday, February 16, 2019

ar hyd camlas fawr

Dyma fideo newydd sbon gan Prowalks. Ffilmiwyd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Fenis. Dechreuodd ei daith gerdded o gwmpas safle San Silvestro lle roeddwn i'n arfer dal y cwch pan oeddwn i'n aros yn Fenis. Roedd yn braf gweld yr olygfa gyfarwydd. Wedi cerdded ar hyd Camlas Fawr ger Pont Rialto, aeth i Pescheria, y farchnad pysgod fwya yn Fenis. Oedd bron i mi glywed arogl pysgod.

No comments: